Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Żarscy policjanci rozpoczęli spotkania z młodzieżą w ramach kampanii pt. ,, Narkotyki i dopalacze zabijają"

Zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi jakie zagrożenia dla życia i zdrowia niesie zażywanie dopalaczy, to cel spotkań z uczniami żarskich szkół w związku z kampanią MSWiA. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach zainaugurowali przedsięwzięcie w I LO im. Bolesława Prusa w Żarach.

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii zorganizowanej przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Realizacja przedsięwzięcia, które ma charakter edukacyjno – profilaktyczny, rozpoczęła się we wszystkich jednostkach Policji w kraju.

We wtorek (02.04.2019 r.) również policjanci z żarskiej jednostki włączyli się w realizację tego przedsięwzięcia. Kampania w powiecie żarskim została zainaugurowana w I LO im. Bolesława Prusa w Żarach. Podczas spotkania uczniowie klas I wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i narkotyków. Policjantka poruszyła nie tylko kwestie odpowiedzialności prawnej, ale przede wszystkim konsekwencji zdrowotnych, często związanych z zagrożeniem życia i zdrowia młodego człowieka. Główny cel to uświadomienie młodzieży jak niebezpieczne są narkotyki i dopalacze oraz, jak łatwo można się od nich uzależnić, a w konsekwencji przekreślić swoje własne życie. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli spot filmowy związany z kampanią, która potrwa do końca 2019 r.

 

​Gdzie szukać pomocy:

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

MSWiA ogłosiło konkurs na MEM profilaktyczny oraz  animację w formacie GIF-- szczegóły konkursu oraz regulamin na stronie :

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania