Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs pn. ,,Ja też będę policjantem" na szczeblu powiatowym rozstrzygnięty

Data publikacji 03.04.2018

Komisja konkursowa wyłoniła 10 prac plastycznych i graficznych w konkursie pn. ,, Ja też będę policjantem". Prace będą uczestniczyły w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

Na adres Komendy Powiatowej Policji w Żarach wpłynęły 74 prace , które wzięły udział w konkursie, którego organizatorem jest Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp. oraz Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp., Fundacja Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. – współorganizatorzy konkursu. Konkurs odbywa się pod hasłem „Ja też będę policjantem!”, które jest inspiracją do stworzenia pracy plastycznej lub wykonanej techniką komputerową (graficznej), będącej dziecięcym wyobrażeniem na temat pracy policjanta lub własnej, przyszłej służby w Policji.

Komisja konkursowa, która obradowała w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach wybrała 5 prac plastycznych oraz 5 prac graficznych, które zostaną przesłane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., aby uczestniczyć w etapie wojewódzkim konkursu. Cele konkursu to m.in. promowanie wśród dzieci zawodu policjanta, kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji, jako instytucji godnej zaufania.

Prace plastyczne:

1. Jakub Łukomski kl.VI

2. Oliwier Stodolski kl. IV

3.Lena Jeleń kl.V

4.Kinga Chwiedziuk kl. VI

5. Julia Tratkiewicz kl. IV

Prace graficzne:

1. Alicja Opalińska kl. IV

2.Mateusz Wieczorek kl. IV

3.Grzegorz Mereczyński kl. IV

4.Patryk Piątkowski kl. IV

5. Martyna Rogalska kl. IV