Struktura - KPP Żary

Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻARACH ul. Legionistów 3, 68-200 Żary  fax: +48 68 476- 33-05

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny- sekretariat

68 476-33-60

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - sekretariat

68 476-33-60

Wydział Do Walki Z Przestępczością Gospodarczą 68 476-33-60

Wydział Sztab Policji - sekretariat

68 476-33-20

Wydział Prewencji - sekretariat

68 476-33-20

Wydział Ruchu Drogowego

68 476-33-47

Zespół Kadr i Szkolenia

68 476-33-70

Jednoosobowe Stanowisko d.s. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

68 476-33-88

Jednoosobowe Stanowisko d.s. Prezydialnych

68 476-33-00

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

68 476-33-73

Jednoosobowe Stanowisko d.s. Łączności i Informatyki

68 476-33-98

Jednoosobowe Stanowisko d.s. Prasowo- Informacyjnych

68 476-33-28

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

68 476-33-77

 

KOMISARIAT POLICJI W LUBSKU ul. Wojska Polskiego 3, 68-300 Lubsko

tel.: +48 68 476-35-00 lub +48 68 476-35-11

fax: +48 68 476-35-15

KOMENDNANT  KOMISARIATU  POLICJI w LUBSKU

nadkom. Robert Pieniążek

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI w LUBSKU

kom. Krystian Szylko

 

POSTERUNEK POLICJI W JASIENIU ul. Plac Wolności 1, 68-320 Jasień

tel.: +48 68 476-23-71

fax: +48 68 476-23-74

 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 730 – 1530

Kierownik Posterunku asp. Irena Kromp, tel. 68/4762372

Kierownik pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00

Dzielnicowi:         sierż. sztab. Łukasz Szewczyk, tel. 519534583 – nr aktywny w czasie służby

                                st. sierż. Agnieszka Moczydłowska, tel. 519534582 – nr aktywny w czasie służby

 

 

POSTERUNEK POLICJI W BRODACH ul. Kościuszki 3, 68-343 Brody

tel.: +48 68 476-35-34

fax: +48 68 476-35-35

 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 730 – 1530

Kierownik Posterunku asp. Grzegorz Franczak, tel. 68/4763536

Kierownik pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00

Dzielnicowi: asp. szt. Mariusz Żukowski, tel. 519534584 – nr aktywny w czasie służby

 

 

POSTERUNEK POLICJI W ŁĘKNICY ul. 1-go Maja 2a, 68-208 Łęknica

tel.: +48 68 362-48-11

fax: +48 68 362-48-15

 

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 7.30-15.30

 Kierownik Posterunku:  sierż. szt. Przemysław Szik, tel. 68/3624811

Kierownik pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00

Dzielnicowi: sierż. szt. Dawid Syzdek, tel. 519534585 – nr aktywny w czasie służby

 

POSTERUNEK POLICJI W TRZEBIELU ul. 20-go Lutego 8, 68-212 Trzebiel

tel. +48 68 375-42-11

fax: +48 68 375-42-15

 

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Kierownik Posterunku: asp.szt. Andrzej Dyszczyński, tel. 68 3754201

Kierownik  pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00

Dzielnicowi:    asp. Piotr Grześkowiak, tel. 519534586- nr aktywny w czsie służby

                          mł. asp. Tomasz Abrahamowski, tel. 519534587- nr aktywny w czasie służby

 

POSTERUNEK POLICJI W PRZEWOZIE ul. Pocztowa 8, 68-132 Przewóz

tel.: +48 68 476-23-76

fax: +48 68 476-23-79

 

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 7.30-15.30

Kierownik Posterunku: asp. sztab. Dariusz Dyba, tel. 68/4762376

Kierownik  pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00

Dzielnicowi: mł.asp. Grzegorz Stachera , tel. 519534588 – nr aktywny w czasie służby