PP TRZEBIEL - KPP Żary

PP TRZEBIEL

PP TRZEBIEL

 

  Rejon służbowy nr 1

  asp. Piotr Grześkowiak

 

  tel.kontaktowy  47 79 41 617 ,  519 534 586

  e-mail:dzielnicowy.trzebiel1@go.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Trzebiel, Kałki, Olszyna, Bukowina, Siedlec, Kamienica, Buczyny, Gniewoszyce, Niwica, Łuków, Mieszków, Bogaczów, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki,Strzeszowice, Chudzowice, Królów

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.08.2020r. do 31.01.2021r.

Miejscowość: Trzebiel ul. Kościuszki rejon parku wraz z siłownią.

Zagrożenie: gromadzenie się osób spożywających alkohol, zaśmiecanie miejsca publicznego, dewastacja urządzeń użytku publicznego. Do zdarzeń odbiegających od przyjątych norm społecznych dochodzi w godzinach wieczornych i nocnych. Żródłem informacji było rozpoznanie dzielnicowego oraz liczne uwagi mieszkańców na temat występowania w tym rejonie opisanych wyżej negatywnych zachowań.

Podmioty współpracujące: Stały kontakt z Sołtysem wsi Trzebiel, mieszkańcami ul. Batorego i Kościuszki w Trzebielu - przekazywanie przez nich spostrzeżeń, typowań osób dopuszczajacych się opisanych wyżej negatywnych zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

  Rejon służbowy nr 2

  asp. Tomasz Abrahamowski

  tel. kontaktowy : 47 79 41 617,  519 534 587

e-mail:dzielnicowy.trzebiel2@go.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Tuplice, Cielmów, Jagłowice, Chełmica, Rytwiny, Dębinka, Łazy, Czerna, Chlebice, Matuszowice, Grabów, Drzeniów, Nowa Rola,  Świbinki, Gręzawa

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.08.2020r. do 31.01.2021r.

Miejsce: Tuplice ul. Parkowa rejon parku wraz z siłownią.

Zagrożenie: gromadzenie się osób spożywających alkohol, zaśmiecanie miejsca publicznego, dewastacja urządzeń użytku publicznego. Do zdarzeń odbiegających od przyjątych norm społecznych dochodzi w godzinach wieczorowych i nocnych. Żródłem informacji stanowiącym podstawe diagnozy powyższego zagrożenia było rozpoznanie dzielnicowego oraz liczne uwagi mieszkańców na temat występowania w tym rejonie opisanych wyżej negatywnych zachowań.

Podmioty współpracujące: stały kontakt z Sołtysem  Tuplice, mieszkańcami ul. Parkowej w Tuplicach - przekazywanie przez nich spostrzeżeń,