PP TRZEBIEL - KPP Żary

PP TRZEBIEL

PP TRZEBIEL

 

  Rejon służbowy nr 1

  asp. Piotr Grześkowiak

  tel.kontaktowy  68-375- 42 -17 ,  519 534 586

  e-mail:dzielnicowy.trzebiel1@go.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Trzebiel, Kałki, Olszyna, Bukowina, Siedlec, Kamienica, Buczyny, Gniewoszyce, Niwica, Łuków, Mieszków, Bogaczów, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki,Strzeszowice, Chudzowice, Królów

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Miejscowość: Niwica rejon placu zabaw przy przystanku autobusowym

Zagrożenie: Gromadzenie się osób spożywających alkohol , zaśmiecanie miejsca publicznego, dewastacja urządzeń użytku publicznego. Do zdarzeń odbiegających od przyjętych norm społecznych dochodzi w godzinach wieczorowo-nocnych. Źródłem informacji stanowiącym podstawę diagnozy powyższego zagrożenia było rozpoznanie dzielnicowego oraz liczne uwagi mieszkańców na temat występowania w tym rejonie opisanych wyżej negatywnych zachowań.

Podmioty współpracujące: Sołtys Niwicy, Dyrekror Szkoły Podstawowej w Niwicy, Urzęd Gminy w Trzebielu

 

 

 

 

 

 

  Rejon służbowy nr 2

  asp. Tomasz Abrahamowski

  tel. kontaktowy : 68-375- 42- 17,  519 534 587

e-mail:dzielnicowy.trzebiel2@go.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Tuplice, Cielmów, Jagłowice, Chełmica, Rytwiny, Dębinka, Łazy, Czerna, Chlebice, Matuszowice, Grabów, Drzeniów, Nowa Rola,  Świbinki, Gręzawa

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

Miejsce: Tuplice ul. Parkowa rejon parku, rejon sklepu spożywczego ul. Mickiewicza ,

Zagrożenie:Gromadzenie się młodzieży oraz klientów sklepu i zaśmiecanie terenu, spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego. Do zdarzeń dochodzi w godzinach wieczorowo-nocnych. Żródłem informacji jest rozpoznanie dzielnicowego oraz liczne uwagi mieszkańców na temat występowania w tym rejonie opisanych negatywnych zachowań.

Podmioty współpracujące: Kierownik Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Tuplicach