PP PRZEWÓZ - KPP Żary

PP PRZEWÓZ

PP PRZEWÓZ

 

Rejon służbowy nr 1

mł. asp. Grzegorz Stachera

tel. 68-476 23 79 lub 519-534-588

e-mail:dzielnicowy.przewoz@go.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje Gminę Przewóz wg miejscowości:

Przewóz, Bucze, Dąbrowa Łużycka, Lipna, Mielno, Piotrów, Sanice, Sobolice, Straszów, Włochów, Potok, Jamno, Dobrzyń, Dobrochów.

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

miejsce:  rejon parku gminnego w Przewozie ul. Parkowa

problem:gromadzenie się młodzieży w godzinach popołudniowych i wieczorowo -nocnych , zwłaszcza w weekendy. Zaśmiecanie terenu , spożywanie alkoholu, niszczenie mienia, zakłócanie porządku publicznego w wyżej wymienionym rejonie poprzez jazdę pojazdami typu Quad , oraz motocyklami typu cross.

zagrożenia : Do zdarzeń  odbiegających  od przyjętych norm społecznych  w danym miejscu dochodzi   w godzinach popołudniowych , oraz wieczorowo- nocnych , zwłaszcza w weekendy

źródło informacji :  Zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie własnego rozpoznania podczas służby obchodowej skarg mieszkańców oraz zgłoszeń Urzędu Gminy w Przewozi .

Podmioty współpracujące:Urząd Gminy w Przewozie – Wójt Gminy Przewóz,