PP ŁĘKNICA - KPP Żary

PP ŁĘKNICA

PP ŁĘKNICA

   

     Rejon służbowy nr 1

   

    sierż.szt. Dawid Syzdek

     tel.kontaktowy: 68-362-48-11 lub 519-534-585

     e-mail: dzielnicowy.leknica@go.policja.gov.pl

  

 Rejon dzielnicowego obejmuje Miasto Łęknica oraz część Gminy Trzebiel wg miejscowości:

Żarki Wielkie,  Żarki Małe, Chwaliszowice, Marcinów, Włostowice, Czaple, Wierzbięcin, Karsówka, Przewoźniki, Nowe Czaple,Bronowice, Pustków, Stare Czaple, Siemiradz.

 

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji od 01.02.2020r, do 31.07.2020r.
miejsce: Łęknica ul. Graniczna 7

miejsce zagrożone:nie stosowanie się do znaku ,, zakaz ruchu w obu kierunkach" przez kierujących , co  utrudnienia ruch pojazdów.