PP ŁĘKNICA - KPP Żary

PP ŁĘKNICA

PP ŁĘKNICA

 

     Rejon służbowy nr 1

  

  sierż. Kamil Duszeńko

  tel.kontaktowy: 47 79 41 511 lub 519-534-585

  e-mail: dzielnicowy.leknica@go.policja.gov.pl

  

Rejon dzielnicowego obejmuje Miasto Łęknica oraz część Gminy Trzebiel wg miejscowości:

Żarki Wielkie,  Żarki Małe, Chwaliszowice, Marcinów, Włostowice, Czaple, Wierzbięcin, Karsówka, Przewoźniki, Nowe Czaple,Bronowice, Pustków, Stare Czaple, Siemiradz.

 

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji: od 01.02.2020r, do 31.07.2020r.
miejsce: Nowe Czaple, Przewoźniki rejon wieży widokowej w Geoparku

zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie, niestosowanie sie do znaku B1,, zakaz ruchu w obu kierunkach" co utrudnia przejazd innym uczestnikom ruchu drogowego. Do zdarzeń odbiegających od przyjątych norm społecznych dochodzi w godzinach popołudniowych oraz podczas weekendów. Żródłem informacji było rozpoznanie dzielnicowego oraz liczne uwagi mieszkańców na temat występowania w tym rejonie opisanych wyżej negatywnych zachowań, a także interwencje podejmowane przez policjantów wobec kierujacych.

podmioty współpracujące: kontakt z Sołtysem wsi Przewoźniki i Nowe Czaple, Nadleśnictwem Lipinki Łużyckie, Urzędem Miejskim w Łęknicy